הכותל המערבי 4 באר שבע מיקוד: 8428659
טלפון: 08-6656068 פקס: 08-6656026
‫nadiel.h@walla.com‬

ממליצים

חכ"ל באר שבע – מנכ"ל החברה – מר' שלומי ביטן
פריגו – מנהל הנדסה – מר' אבי בן שימול
אמיליה קוסמטיקס – מנהל הנדסה – מר' מאיר בן ישי
אם דבליו – סמנכ"ל החברה – מר' צבי איציקוביץ
אם דבליו – מנהל פרויקט – מר' אבנר קליין
אלקטרה – מנהל פרויקט – מר' מקסים גרישצ'וק

ממליצים פרויקט שיפוץ מבנים ציבוריים
כולל פרויקט עבודות שיפוץ הרחבה איטום ובניה חכ"ל באר שבע

מר בוריס דוידוב – מנהל פרויקט מבנה שירותים – נחל באר שבע
מר בוריס דוידוב – מנהל פרויקט מבנה אומנים – נחל באר שבע
מר' גיל שמגר – מנהל פרויקט מבואת עיריית בר שבע
מר' שלומי ביטן – מנהל חכ"ל – פרויקט מוקד עירוני