הכותל המערבי 4 באר שבע מיקוד: 8428659
טלפון: 08-6656068 פקס: 08-6656026
‫nadiel.h@walla.com‬

לקוחות ופרויקטים

פרויקטים בשנים 2013 עד 2017 שביצענו :

חכ"ל באר שבע – שיפוץ קיץ בתי ספר באר שבע, שיפוץ בתי ספר
חכ"ל באר שבע – שדרוג ובניית מוקד עירוני 106 באר שבע
חכ"ל באר שבע – שיפוץ מבואת מבנה העירייה באר שבע
אנסטורג' ישראל – פארק רותם – 200 מ"א – עבודות הנדסה אזרחית.
חברה כלכלית באר שבע – תאטרון פרינג' – 400 מ"ר- בניה וגמר כולל עבודות פיתוח.
פריגו ירוחם – שדרוג ותוספת מפעל תרופות – 1500 מ"ר עבודות מערכות עבודות הנדסה אזרחית, עבודות בנייה, ועבודות גמר.
חברה כלכלית באר שבע – פארק נחל באר שבע / מבנה אומנים – 600 מ"ר עבודות בנייה וגמר.
חברה כלכלית באר שבע – פארק נחל באר שבע / מבנה שירותים – 400 מ"ר – בנייה וגמר.
חברה כלכלית באר שבע – אתר הוקרה לתורמים – עבודות בנייה.
ביוטכנולוגיה ישראל – עבודות אפוקסי – 1000 מ"ר.
MW ישראל – תחנת כוח סולארית חלוצית – בנייה וגמר.
אמיליה קוסמטיקס ירוחם – ביצוע סככה צפונית – 1200 מ"ר בנייה, עבודות קונסטרוקציה וגמר.
פריגו ירוחם – מתקן טיפול בשפכים – 1400 מ"ר עבודות הנדסה אזרחית.
פריגו ירוחם – פרויקט מעברים – עבודות הנדסה אזרחית .
מועצת מצפה רמון – פרויקט שיפוצי קיץ מוסדות חינוך, עבודות שיפוצים של מוסדות חינוך
סרידום חדרה – בניית תחנת כח .
מצפה רמון – שיפוץ מבנה רווחה
מצפה רמון שיפוץ ביה"ס התורני
מצפה רמון שיפוץ ביה"ס הראל
מצפה רמון שיפוצי קיץ
מועצה אזורית אשכול – בנייה והקמת מרכז הפעלה

לצפייה בתמונות הפרוייקטים