הכותל המערבי 4 באר שבע מיקוד: 8428659
טלפון: 08-6656068 פקס: 08-6656026
‫nadiel.h@walla.com‬

קטגוריה: תמונות פרויקטים

פריגו

בניית חדר אריזה   בניית חדרי ייצור   בניית מחסן חומרי גלם תרופות ושקילות   בניית מעבדות מעל אריזה   חדר ייצור תרופות – חדר שטיפה ורצפת אפוקסי   מטש פריגו   בניית חדרי תרופות- משולש

ביו טכנולגיה

ביו טכנולוגיה – שיפוץ רצפת אפוקסי   בניית מעבדת ניסיונות ביו טכנולוגיה   שיפוץ אריזה ביו טכנולגיה  

זהר קוסמטיקס

הרכבת מחסן חומרי גלם   חדרי שקילה שיפוץ